"Mūsų augintiniai – egzotiniai gyvūnai"

     Mūsų augintiniai – egzotiniai gyvūnai        

Turinys: Programa skirta biologinei įvairovei pažinti.
                Programa turi 3 dalis:
              1. Egzotiniai gyvūnai mūsų namuose – skaidrių demonstravimas, gyvūnų paroda.
              2.  Kas yra dirbtinis biotopas? – praktinės pamokos.
              3. Ką mes žinome apie egzotinius gyvūnus? –  viktorina.

Tikslai ir uždaviniai:
        ●   Skatinti mokinius ir vaikų darželių ugdytinius domėtis gyvąja gamta.
        ●    Supažindinti  su LMNŠC gyvūnų kolekcija, biologijos pagrindais.
        ●   Ugdyti gebėjimą įrengti dirbtinius biotopus.
        ●    Plėtoti ekologinį animalistinį švietimą.

Laikas, vieta, trukmė: Renginiai  vyks spalio–lapkričio ir kovo–gegužės mėn. pagal mokytojų užsakymus, iš anksto susitarus Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, vaikų darželiuose, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo klasėje. Renginio trukmė – 1 val.

Dalyviai: Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, vaikų globos vaikai, vaikų darželių auklėtiniai.  Grupėje gali būti apie 20 mokinių.

Kaina: 10 litų vaikui.

Programos vadovas: Sondra Jonceva, LMNŠC neformaliojo švietimo mokytoja, 865058563