Eko dirbtuvės „Praktiškas menas“

Edukacinė PROGRAMA 

Eko dirbtuvės „Praktiškas menas“

1. Programos rengėjas (-ai)

Sondra Jonceva, neformalaus švietimo mokytoja, 865058563

 

2. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Programa skiriama I–VIII klasių mokiniams. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių. Joje ugdomi prigimtiniai vaiko  kūrybiniai gebėjimai, meninė saviraiška, jausminė patirtis, kūrybingo ir racionalaus vartojimo nuostatų įgijimas.

Programos metu mokiniai supažindinami su gamtosaugos, rūšiavimo pagrindais, su įvairiomis antrinėmis žaliavomis, medžiagomis ir jų antrinio panaudojimo buityje, mene ir savo aplinkoje galimybėmis.

 

3. Programos tikslas

Atkreipti dėmesį į aktualią ir skaudžią atliekų problemą Lietuvoje, ugdant kūrybiškumą skatinti mąstyti ekologiškai ir draugiškai gamtai.

 

4. Programos uždaviniai

 

1.Supažindinti su įvairiomis antrinėmis žaliavomis, medžiagomis ir jų antrinio panaudojimo buityje ir savo aplinkoje galimybėmis.

2. Skatinti kūrybingo ir racionalaus vartojimo nuostatų įgijimą.

3. Ugdyti tikslius darbo įgūdžius ir kūrybinį mąstymą.

 

5. Programos turinys

ORIENTACINIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Tema

Valandų skaičius (užsiėmimai)

teorijai

praktikai

iš viso

1.

Eko dirbtuvės. Mus supančios antrinės žaliavos ir jų kūrybinis panaudojimas, pavyzdžiai.

20 min.

 

20 min.

2.

Medžiagų ir įrankių naudojimas, instruktažas

5 min.

 

5 min.

3.

Vazelių, taupyklių, knygų skirtukų, magnetukų, teminių atvirukų, žaisliukų, dovanų mašelių ir kt. gaminimas.

 

80 min.

80 min.

4.

Darbų parodėlė, refleksija, fotosesija

15 min.

 

15 min.

 

Iš viso

40 min.

80 min.

2 valandos

 

 

                                                                                             Iš viso:           2 valandos