Lietuvos kanopiniai žvėrys

 

Trumpas turinys:

Lietuvos kanopinių žvėrių apžvalga. (skaidrių, video, ragų demonstravimas.) Kanopiniai žvėrys lietuvių tautosakoje.

 

Programos metu susipažinsite su Lietuvos kanopiniais ir aklimatizuotais Lietuvoje kanopiniais žvėrimis. Sužinosite apie jų biologiją, etologiją, gamtoje paliekamas veikos žymes, gyvai pamatysite šių žvėrių ragus, išgirsite pasakų, legendų, anekdotų, dainų apie juos.

Programos apibendrinimui – viktorina ir apdovanojimai.

Tikslai ir uždaviniai:
        ●   Skatinti mokinius domėtis gyvąja gamta.
        ●    Plėtoti ekologinį animalistinį švietimą.

Laikas, vieta, trukmė:  nuo rugsėjo iki birželio, darbo dienomis, pagal mokytojų užsakymus, iš anksto susitarus Vilniaus bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų globos namuose, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo klasėje. Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Programos vadovė: Sondra Jonceva, LMNŠC neformaliojo švietimo mokytoja, 865058563

Grupės dydis, amžius: vienu metu nedaugiau kaip viena klasė, 1–8 klasė. Programos turinys pritaikomas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, amžių. Amžius – įvairus, grupėje turi būti panašaus amžiaus vaikai.

Kaina: 5 Lt mokiniui.