UPELIO NUOTĖKIS (DEBITAS)

 

Įdomu sužinoti kiek vandens plukdo upelis? Tam reikia žinoti ne tik srovės greitį, bet ir srovės skersinio pjūvio plotą.

 

Ištempkite skersai upelio virvę ir pasistenkite kuo tiksliau ją padalyti į 10 lygių atkarpų, pririšdami ant jos spalvotus siūlus ar medžiagos skiauteles.

 

Kiekvienoje atkarpoje išmatuokite upelio gylį (maždaug atkarpos viduryje). Sudauginę gylį ir atkarpos ilgį, gausite atitinkamo stačiakampio plotą. Visų stačiakampių plotų suma ir bus srovės skerspjūvio plotas. Jeigu upė plati, šiems matavimams prireiks laivelio (valties, baidarės ar k.t.)

 

Pavyzdys

 

Tarkime, jūsų upelio plotis 2.5 m. Tai sudaro 10 atkarpų po 25 cm. Išmatuoti gyliai yra tokie: 5 cm, 11 cm, 16 cm, 20 cm, 28 cm, 21 cm, 18 cm, 15 cm, 12 cm, 7 cm. Tada atitinkami stačiakampių plotai bus; 125 cm², 275 cm², 400 cm², 500 cm², 700 cm², 525 cm², 450 cm², 375 cm², 300 cm², 175 cm². Sudėję juos, gausite S=3825 cm² arba 0.3825 m².

 

Tą rezultatą gautume pradžioje iš visų gylio matavimų apskaičiavę vidutinį upės gylį h ir padauginę jį iš upės pločio l : S = h  l.

 

Per laiko vienetą (pavyzdžiui, per sekundę) pratekėjusio upės skersinių pjūviu vandens tūrį V apskaičiuosite, sudauginę srovės greitį v ir skersinio pjūvio plotą S : V = v  S.

 

Šis dydis vadinamas nuotėkiu. Galite apskaičiuoti, kiek vandens nuteka upe per valandą, parą, mėnesį.

 

Jeigu upelio srovės greitis v=1.5 m/s. tai vandens pratekės: V=1.5 m/s • 0.3825m² =0.57 m³/s.

 

Nuotėkis nevienodas įvairiais metų laikais ir priklauso nuo klimato ir upės maitinimo pobūdžio. Jam įtakos turi taip pat ir pakrančių gruntas bei ūkinė veikla upės baseine. Jeigu gruntas gali sugerti ir išlaikyti kritulius (pavyzdžiui, smėlis ar žvyras), nuotėkis dėl kritulių keičiasi nedaug. Ten, kur pakrančių gruntas nesugeria vandens (molis), kur dideli plotai padengti betonu ar asfaltu (mieste), palyginti dideli nuotėkio pakitimai pastebimi po kiekvieno lietaus.

 

Nuotėkis (debitas) – vandens tūris, pratekantis per laiko vienetą vagos skersiniu pjūviu. Paprastai jis matuojamas m/s.

 

 

 

Svetainei parengė Sondra Jonceva

(naudota medžiaga: knygos „Prie upelio“, –   1997, R.Kontvainas „Topografija“, – 1999.)