Upės ir upeliai

                                             

                                                                 Grūda

                                            Nemunas                                                    Dūkšta

 

Lietuvoje daug upių ir upelių. Vienos jų plačios, net iki pusės kilometro, kitos - siauresnės, o upelius ir peršokti galima. Nemažai sraunių upių, kurių akmenuotose rėvose vanduo net putoja, kitos lėtai plukdo vandenis, jų dugne augantys meldai vos siūbuoja.

Šioje skiltyje ir bandysime populiariai apžvelgti kokios gi yra tos Lietuvos upės ir upeliai, kokia jų ekosistema bei kaip apskaičiuoti srovės greitį bei nuotėkį.